Uvrstitve slovenskih umetnikov na mednarodnem tečaju „Postani Donavski umetnik 2022“

Uvrstitve slovenskih umetnikov na mednarodnem tečaju „Postani Donavski umetnik 2022“

Slovenski udeleženci so dosegli odlični 2.mesti na mednarodnem natečaju, obe v kategoriji video. Naši zmagovalci prihajajo iz OŠ Ledina (bolnišnični oddelek OŠ Vita Kraigherja) ter Gimnazije Celje Center.

Oba videa sta na voljo na ogled:

Umetnikom in njihovim mentoricam čestitamo!

Natečaj Postani Donavski umetnik 2023 bomo najavili v mesecu marcu.