Upravljanje z vodnimi viri

za trajnosten in pravičen razvoj

Mreža partnerjev

za celostno upravljanje vodnih virov

podpira procese sprememb

Del globalne mreže 3000+ partnerjev

Globalno partnerstvo za vode

Zagotoviti vodo vsem

0 km površinskih voda
0 stoječih vodnih teles
0 km obale
0 m3 letne količine obnovljive podzemne vode na prebivalca
prebivalstva živi na območjih poplavljanja 0%
pitne vode pridobimo iz podzemne vode 0%

GWP Slovenija sodi v regijo Srednje in Vzhodne Evrope (GWP CEE), ki vključuje 160 različnih organizacij (nevladne organizacije, komunalna podjetja, vladne institucije, podjetja, raziskovalne inštitucije, visokošolski zavodi, etc).

Vizija GWP Slovenija

 • Celostno upravljanje voda

  Izvajanje aktivnosti na področju celostnega upravljanja voda in s tem izvajanjem ciljev SDG 6.5.1 (Integrated Water Resources Management).

 • Krepitev lokalnih skupnosti

  Krepitev lokalnih skupnosti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe.

 • Prilagajanje na podnebne spremembe

  Prilagajanje na podnebne spremembe z analizo stanja in ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb.
 • Podpora mladim

  Poletna šola za študente, Youth water community, umetniški natečaj za osnovnošolce Postani Donavski umetnik

KLJUČNA SPOROČILA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah je bil 30.3.2021 v parlamentu potrjen.

Strokovna društva smo uspešno opozarjala na načrtovano spremembo 69. člena, ki so jo umaknili iz Zakona; vendar novi Zakon spreminja 37. člen, ki z izjemami nedopustno razširja možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča.

20210331_Odziv strokovnih združenj po sprejetju novele Zakona o vodah (ZV-1G)

Webinar: Demokratično odločanje, upravljanje in menedžiranje voda

GWP Slovenija je 16.6.2021 organiziral spletno predavanje dr. Andreja Lukšiča (Fakulteta za družbene vede, UL), na temo vključevanja deležnikov v upravljanje z vodami.

Podnebne spremembe in pa vse več potencialnih uporabnikov voda – tako zasebnih kot privatnih – terja, da se razpoložljive količine vode pravično prerazporedijo po načelih okoljske pravičnosti. Prav tako pa se je treba dogovoriti, katere dejavnosti ne sodijo v bližino vode, da ne pride do onesnaževanja ali kako drugače do onemogočanja drugih, da bi to vodo koristno uporabili za zadovoljitev svojih  eksistencialnih potreb. O ohranjanju in uporabi voda obstajajo različni komunikacijski in odločevalski sistemi, ki jih zagovarjajo različni politični akterji; te pa moramo videti kot reprezentante različnih uporabnikov voda.

Če ste ga zamudili, ga lahko poslušate na povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/rec/share/mUIm6N89MzDp9KoVNmcqdmGwOTNXD_1YirYkS0jkZMA3c0enCmPvoyyaS1oBN9Y.RzYGWZ3XXL1435y5

Partnerji so ključna moč delovanja GWP, v obliki mreže različnih organizacij.
GWP Slovenija si prizadeva razširiti članstvo z organizacijami, ki delujejo na področju upravljanja voda.
Partnerstvo je brezplačno in prinaša nekaj ključnih prednosti:
 • Člani GWP mreže so del globalne in lokalne ravni platforme z več deležniki, ki sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih razpravah o vodni politiki;
 • GWP mreža je kanal za vzpostavitev stika z drugimi partnerji. Partnerji mreže GWP imajo pravico do udeležbe na letnem srečanju mreže;
 • GWP izdaja smernice za ugotavljanje kritičnih potreb za celostno upravljanje voda iz različnih področij upravljanja voda in podaja možne načine njihovega izpolnjevanja;
 • GWP mreža je priložnost za uskladitev potreb enega partnerja z viri drugega partnerja;
 • GWP mreža je priložnost k prispevanju razvoju koncepta celostnega upravljanja voda;
 • Dostop do globalnih informacij prek GWP in različnih partnerskih novic itd.

Obrazec za prijavo je na voljo tukaj: https://www.gwp.org/en/partner/become-a-partner2/Apply-Now/

CILJI GWP do 2025

 • T1. Podpora pri izvajanju SDG Cilja 6 (indikator 6.5.1)
 • T2. Prilagajanje na podnebne spremembe
 • T3. Čezmejno in mednarodno sodelovanje
 • H1. Mobilizacija mladih za proces upravljanja z vodami
 • H2. Spodbujanje enakosti spolov
 • H3. Sodelovanje sodelovanja s privatnim sektorjem

Projekti

Zadnje novice