Upravljanje z vodnimi viri

za trajnosten in pravičen razvoj

Mreža partnerjev

za celostno upravljanje vodnih virov

podpira procese sprememb

Del globalne mreže 3000+ partnerjev

Globalno partnerstvo za vode

Zagotoviti vodo vsem

0 km površinskih voda
0 stoječih vodnih teles
0 km obale
0 m3 letne količine obnovljive podzemne vode na prebivalca
prebivalstva živi na območjih poplavljanja 0%
pitne vode pridobimo iz podzemne vode 0%

GWP Slovenija sodi v regijo Srednje in Vzhodne Evrope (GWP CEE), ki vključuje 160 različnih organizacij (nevladne organizacije, komunalna podjetja, vladne institucije, podjetja, raziskovalne inštitucije, visokošolski zavodi, etc).

Vizija GWP Slovenija

 • Celostno upravljanje voda

  Izvajanje aktivnosti na področju celostnega upravljanja voda in s tem izvajanjem ciljev SDG 6.5.1 (Integrated Water Resources Management).

 • Krepitev lokalnih skupnosti

  Krepitev lokalnih skupnosti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe.

 • Prilagajanje na podnebne spremembe

  Prilagajanje na podnebne spremembe z analizo stanja in ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb.
 • Podpora mladim

  Poletna šola za študente, Youth water community, umetniški natečaj za osnovnošolce Postani Donavski umetnik

KLJUČNA SPOROČILA

Letošnji svetovni dan voda je posvečen podzemni vodi z geslom: “Skrito naj postane vidno”

Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod. Podzemna voda, daleč od oči, pod površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je prebivalstvu na voljo.

Celotni prispevek, ki so ga ob svetovnem dnevu voda 2022 pripravili Slovensko društvo za zaščito voda, Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov IAH (SKIAH), Društvo vodarjev Slovenije in Globalno partnerstvo za vodo Slovenije (GWPS), si preberite na tej povezavi.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Javna razprava za oblikovanje NUV III

S strani Ministrstva za okolje in prostor sta bila v javno razpravo dana predloga načrtov upravljanja voda za območje Donave in za območje Jadranskega morja za obdobje 2022-2027 ter predlog dopolnjenega programa ukrepov upravljanja voda. Ob tem je k sodelovanju v postopku javne razprave povabljen širok nabor deležnikov, tudi s področja upravljanja z vodami.

Predloge in pripombe bodo zbirali do 16. junija 2022.

GWP Slovenija vas vabi na webinar z naslovom “Vključevanje neposredno prizadetih akterjev in javnosti v odločevalske procese celostnega upravljanja voda – zakaj bi bilo to potrebno?“.

Webinar bo potekal v četrtek, 14. 4. 2022 od 13:30 – 15:00 ure preko ZOOM platforme.

Uvodni panelist je prof. dr. Andrej Lukšič, ki bo predstavil teze. Po uvodnem panelu bo sledila razprava.

Predstavljeni bodo različni modeli upravljanja, ki zrazličnim obsegom vključujejo javnost in prizadete akterje v komunikacijske in odločevalske procese ter procese monitoringa. Na webinarju bomo razpravljali, kakšne vloge imajo pri vključevanju javnosti različni akterji (država, trg, različne stroke (interdisciplinarnost) ter prizadeta javnost). Vprašali se bomo, kakšen model upravljanja bi bil najbolj primeren za Slovenijo, da bi odpravili težave, ki se pojavljajo pri upravljanu voda zaradi sedanje institucionalne ureditve.

Za prijavo na webinar se prijavite na spodnji povezavi – s prijavo boste dobili link za Zoom; v kolikor ga ne boste dobili, nam prosim sporočite.

https://forms.gle/pqZ8QbX21PAU9rcQ8

Partnerji so ključna moč delovanja GWP, v obliki mreže različnih organizacij.
GWP Slovenija si prizadeva razširiti članstvo z organizacijami, ki delujejo na področju upravljanja voda.
Partnerstvo je brezplačno in prinaša nekaj ključnih prednosti:
 • Člani GWP mreže so del globalne in lokalne ravni platforme z več deležniki, ki sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih razpravah o vodni politiki;
 • GWP mreža je kanal za vzpostavitev stika z drugimi partnerji. Partnerji mreže GWP imajo pravico do udeležbe na letnem srečanju mreže;
 • GWP izdaja smernice za ugotavljanje kritičnih potreb za celostno upravljanje voda iz različnih področij upravljanja voda in podaja možne načine njihovega izpolnjevanja;
 • GWP mreža je priložnost za uskladitev potreb enega partnerja z viri drugega partnerja;
 • GWP mreža je priložnost k prispevanju razvoju koncepta celostnega upravljanja voda;
 • Dostop do globalnih informacij prek GWP in različnih partnerskih novic itd.

Obrazec za prijavo je na voljo tukaj: https://www.gwp.org/en/partner/become-a-partner2/Apply-Now/

CILJI GWP do 2025

 • T1. Podpora pri izvajanju SDG Cilja 6 (indikator 6.5.1)
 • T2. Prilagajanje na podnebne spremembe
 • T3. Čezmejno in mednarodno sodelovanje
 • H1. Mobilizacija mladih za proces upravljanja z vodami
 • H2. Spodbujanje enakosti spolov
 • H3. Sodelovanje sodelovanja s privatnim sektorjem

Zadnje novice

Projekti