Upravljanje z vodnimi viri

za trajnosten in pravičen razvoj

Mreža partnerjev

za celostno upravljanje vodnih virov

podpira procese sprememb

Del globalne mreže 3000+ partnerjev

Globalno partnerstvo za vode

Zagotoviti vodo vsem

0 km površinskih voda
0 stoječih vodnih teles
0 km obale
0 m3 letne količine obnovljive podzemne vode na prebivalca
prebivalstva živi na območjih poplavljanja 0%
pitne vode pridobimo iz podzemne vode 0%

GWP Slovenija sodi v regijo Srednje in Vzhodne Evrope (GWP CEE), ki vključuje 160 različnih organizacij (nevladne organizacije, komunalna podjetja, vladne institucije, podjetja, raziskovalne inštitucije, visokošolski zavodi, etc).

Vizija GWP Slovenija

 • Celostno upravljanje voda

  Izvajanje aktivnosti na področju celostnega upravljanja voda in s tem izvajanjem ciljev SDG 6.5.1 (Integrated Water Resources Management).

 • Krepitev lokalnih skupnosti

  Krepitev lokalnih skupnosti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe.

 • Prilagajanje na podnebne spremembe

  Prilagajanje na podnebne spremembe z analizo stanja in ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb.
 • Podpora mladim

  Poletna šola za študente, Youth water community, umetniški natečaj za osnovnošolce Postani Donavski umetnik

KLJUČNA SPOROČILA

Sodelovanje z odločevalci

GWP Slovenija s člani oblikuje in podaja strokovna mnenja na zakonodajne predloge ministrstev, ki so v obravnavi in se dotikajo področja voda.

V letošnjem letu so to naslednji predlogi: Uredba o pitni vodi, Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, Zakon o podnebnih spremembah, Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Želimo si vsebinskega in tvornega dialoga vseh deležnikov za boljše upravljanje z vodami v Sloveniji.

Okrogla miza ob Dnevu voda: »Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem«

Svetovni dan voda, 22. marca 2023, smo obeležili na prav poseben način.

V hiši EU smo skupaj s SDZV, SKIAH in DVS organizirali okroglo mizo z naslovom »Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem«.

Z nami so bili strokovnjaki s področja voda in načrtovanja prostora (dr. Mihael J. Toman, Lidija Globevnik, dr. Mihael Brenčič, Jelka Hudoklin in novinarka Andreja Kutin). Okroglo mizo je povezoval Igor E. Bergant.

Posnetek dogodka je na voljo na povezavi na kanal YouTube.

Partnerji so ključna moč delovanja GWP, v obliki mreže različnih organizacij.
GWP Slovenija si prizadeva razširiti članstvo z organizacijami, ki delujejo na področju upravljanja voda.
Partnerstvo je brezplačno in prinaša nekaj ključnih prednosti:
 • Člani GWP mreže so del globalne in lokalne ravni platforme z več deležniki, ki sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih razpravah o vodni politiki;
 • GWP mreža je kanal za vzpostavitev stika z drugimi partnerji. Partnerji mreže GWP imajo pravico do udeležbe na letnem srečanju mreže;
 • GWP izdaja smernice za ugotavljanje kritičnih potreb za celostno upravljanje voda iz različnih področij upravljanja voda in podaja možne načine njihovega izpolnjevanja;
 • GWP mreža je priložnost za uskladitev potreb enega partnerja z viri drugega partnerja;
 • GWP mreža je priložnost k prispevanju razvoju koncepta celostnega upravljanja voda;
 • Dostop do globalnih informacij prek GWP in različnih partnerskih novic itd.

Obrazec za prijavo je na voljo tukaj: https://www.gwp.org/en/partner/become-a-partner2/Apply-Now/

CILJI GWP do 2025

 • T1. Podpora pri izvajanju SDG Cilja 6 (indikator 6.5.1)
 • T2. Prilagajanje na podnebne spremembe
 • T3. Čezmejno in mednarodno sodelovanje
 • H1. Mobilizacija mladih za proces upravljanja z vodami
 • H2. Spodbujanje enakosti spolov
 • H3. Sodelovanje sodelovanja s privatnim sektorjem

Zadnje novice

Projekti