Partnerji

Blejski vodni festival

Blejski vodni festival

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

Geološki zavod Slovenije

Geološki zavod Slovenije

Institut za vodarstvo, d.o.o.

Institut za vodarstvo, d.o.o.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo

Mednarodni center za ekoremediacije Univerze MB

Mednarodni center za ekoremediacije Univerze MB

Zavod Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov

Zavod Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov

Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

ZaVita Svetovanje d.o.o.

ZaVita Svetovanje d.o.o.

Vodnogospodarski biro Maribor

Vodnogospodarski biro Maribor

Nacionalni Inštitut za biologijo

Nacionalni Inštitut za biologijo

Inštitut za ekologijo

Inštitut za ekologijo