Partnerji

 Blejski vodni festival

Blejski vodni festival

 Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

 Geološki zavod Slovenije

Geološki zavod Slovenije

 Institut za vodarstvo, d.o.o.

Institut za vodarstvo, d.o.o.

 Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo

 Mednarodni center za ekoremediacije Univerze MB

Mednarodni center za ekoremediacije Univerze MB

 Zavod Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov

Zavod Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov

 Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

 Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije

 Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

 ZaVita Svetovanje d.o.o.

ZaVita Svetovanje d.o.o.

 Vodnogospodarski biro Maribor

Vodnogospodarski biro Maribor

 Nacionalni Inštitut za biologijo

Nacionalni Inštitut za biologijo

 Inštitut za ekologijo

Inštitut za ekologijo