GWP ToolBox

You are here: Home / GWP ToolBox

GWP ToolBox

Brezplačna spletna zbirka študij in orodij, ki pomagajo uporabniku razumeti koncepte celostnega upravljanja voda.

Primerno razvito okolje vzpostavlja pravice in sredstva vsem deležnikov (posameznikom, organizacijam iz javnega in privatnega sektorja, podjetjem, ženskam, moškim, revnim in bogatim), hkrati pa s politikami, pravnimi okvirji in finančnimi ter investicijskimi strukturami zagotavlja ohranjanje okoljskih kakovosti in trajnostno ravnotežje med socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi potrebami po vodi.

Link: The Enabling Environment (A) – GWP

Institucije in možnost sodelovanjatvorijo temelje upravljanja voda in pripomorejo k trajnostnemu razvijanju in upravljanju vodnih virov, pri tem pa igrajo pomembno vlogo njihov obseg, doseg in vloga pri upravljanju voda. Ključnega pomena v delovanju institucij so institucionalna zmogljivost in učinkovitost, medsektorska koordinacija in sodelovanje deležnikov.

Link: Institutional Arrangements (B) – GWP

Upravljalski instrumenti so orodja in aktivnosti, ki izmed možnih omogočajo odločevalcem izbiro racionalnih in utemeljenih delovanj in ravnanj, prilagojenih potrebam in razmeram.

Dobre prakse upravljanja voda temeljijo na interdisciplinarnih rešitvah, temelječih na znanjih hidrologije, hidravlike, hidrogeologije, ekologije, okoljskih znanosti, prostorskega načrtovanja, prava, sociologije, ekonomije in mnogih drugih.

Link: Management Instruments (C) – GWP