O nas

Predstavnici

Poslanstvo, vizija in partnerji

Poslanstvo mreže Global water partnership (GWP) je učinkovito celostno upravljanje voda za trajnostni in pravični razvoj.

Naša vizija je delovati celostno, medsektorsko in trajnostno na področju upravljanja  voda.

V globalno (svetovno) GWP mrežo je vključenih 3000 partnerskih organizacij iz 183 držav, ki so organizirani v 13 regij.

Cilji, ki si jih je GWP zastavila za obdobje do 2025 so ločeni na tematska in horizontalna področja:

 • Tematska področja:
  T1. Podpora pri izvajanju SDG Cilja 6 (indikator 6.5.1)
  T2. Prilagajanje na podnebne spremembe
  T3. Čezmejno in mednarodno sodelovanje
 • Horizontalna področja:
  H1. Mobilizacija mladih za proces upravljanja z vodami
  H2. Spodbujanje enakosti spolov
  H3. Sodelovanje sodelovanja s privatnim sektorjem

Več: https://www.gwp.org/

V Sloveniji se bomo za doseganje globalnih ciljev mreže osredotočili na naslednje vsebinske stebre delovanja:

 • Izvajanje aktivnosti na področju celostnega upravljanja voda in s tem izvajanjem ciljev SDG 6.5.1 (Integrated Water Resources Management)
 • Krepitev lokalnih skupnosti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe (analiza stanja in ukrepi za blaženje posledilc podnebnih sprememb)
 • Podpora mladim za vključevanje v procese odločanja:

○               Poletne šole za študente

○               Youth water community (več: https://www.gwp.org/en/About/more/news/News-and-Activities/Meet-Water-Youth-Network–a-GWP-Partner/)

○               Postani Donavski umetnik – umetniški natečaj za osnovnošolce (več: http://www.danubeday.org/Danube_Art_Master)

GWP Slovenija sodi v regijo Srednje in Vzhodne Evrope (GWP CEE), ki vključuje 160 različnih organizacij (nevladne organizacije, komunalna podjetja, vladne institucije, podjetja, raziskovalne inštitucije,visokošolski zavodi, etc.).

Več: https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/

Predstavniki vseh 13 nacionalnih odborov GWP CEE se redno srečujejo.

Dr. Tjaša Griessler Bulc (Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta) trenutno predseduje Svetu GWP CEE.

Gostiteljica mreže v Sloveniji je podjetje Limnos.

V mrežo GWP Slovenija je vključenih 21 partnerjev: https://www.gwp.org/en/partner/existing-partners/Partner-Search/

0 + Akreditiranih partnerjev
0 CWPs
0 GWP Regij