Javna razprava o osnutku načrtov in okoljskega poročila NUV III

Javna razprava o osnutku načrtov in okoljskega poročila NUV III

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v javno razpravo podalo osnutek Okoljskega poročila, Načrta upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, NUV na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 in Programa ukrepov upravljanja voda.

Javna razgrnitev bo potekala do 27. marca 2023, k pripombam vabljeni vsi deležniki, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda in zakonodaja o vodah.

Ministrstvo bo v okviru javne razgrnitve okoljskega poročila za NUV III izvedlo tudi javno obravnavo skupaj z dodatkom. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno.

Več: Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 | GOV.SI