Javna razgrnitev dokumentov za oblikovanje načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027

Javna razgrnitev dokumentov za oblikovanje načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje 25.10.2022 pričelo z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Povezava: Osnutek Okoljskega poročila in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (gov.si)

Rok za oddajo pisnih mnenj in pripomb je 25.11.2022.

GWP Slovenija bo povabila svoje člane k oblikovanju pisnega odziva.