S projektom MUHA in novimi orodji tudi v Sloveniji do učinkovitega upravljanja tveganj pri oskrbi s pitno vodo

S projektom MUHA in novimi orodji tudi v Sloveniji do učinkovitega upravljanja tveganj pri oskrbi s pitno vodo

Na zaključni konferenci projekta MUHA, so partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Grčije predstavili končne izsledke in rezultate skupnega projekta, ki od marca 2020 poteka v okviru evropskega programa Interreg ADRION.

Projekt naslavlja usklajene pristope ter okvire za upravljanje tveganj v povezavi z oskrbo s pitno vodo.

Sodelujoči strokovnjaki so na mednarodni konferenci v skladu s prenovljeno evropsko direktivo predstavili razvita orodja za podporo pripravi strategij in načrtov varne oskrbe s pitno vodo. V ta namen so bila v projektu razvita učinkovita spletna orodja za analizo tveganj pri upravljanju vodovodnih sistemov v navezavi z nevarnostjo izrednih onesnaženj, poplav, suš ali potresov.

Ti dogodki v celotni jadransko-ionski regiji predstavljajo glavno nevarnost za nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo. V projektu MUHA sta Slovenijo zastopali Univerza v Ljubljani z raziskovalci s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) ter Občina Kamnik, ki je zaradi pogostih hudourniških poplav in prisotne nevarnosti potresa ali izrednega onesnaženja predstavljala pilotno območje projekta. V okviru projekta je občina z izvedenimi ukrepi povezovala tako varnost vodovodnega sistema kot tudi razvoj procesov odziva v primeru izrednih dogodkov z nadgradnjo štabnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Več: 9 11 22_Projekt MUHA_zakljucna_konferenca_sporočilo za javnost