Delavnica Vodne konvencije Global Workshop on Source to Sea Management, 14.-16.12.2022

Delavnica Vodne konvencije Global Workshop on Source to Sea Management, 14.-16.12.2022

Vabimo k udeležbi na delavnici Vodne konvencije Global Workshop on Source to Sea Management, ki bo izvedena v hibridni obliki v Palači narodov v Ženevi, od 14. do 16. decembra 2022.

Delavnica je organizirana pod pokroviteljstvom Vodne konvencije, vodilni državi dogodka sta Estonija in Slovenija, partnerji v organizaciji in izvedbi dogodka pa so še UN Environment Mediterranean Action Plan (UNEP MAP), Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (IOC-UNESCO), Stockholm International Water Institute (SIWI), Action Platform for Source-to-Sea Management (S2S Platform), Global Water Partnership (GWP), Global Environment Facility (GEF) in International Waters Learning Exchange and Resource Network (GEF IW:Learn).

Več o ciljnih javnostih, vsebini, ozadju, ciljih in temah delavnice lahko preberete v predhodni informaciji: Information Note_ENG

Program delavnice bo objavljen naknadno.

Udeležba je brezplača, potrebna pa je prijava preko spletne povezave najkasneje do 2. decembra:
Global Workshop on Source-to-sea and River Basin Management Planning (14-16 December 2022): Overview · Indico (un.org)