Vabilo na  3. slovenski kongres o vodah

Vabilo na 3. slovenski kongres o vodah

Na Ptuju bo 19. in 20. oktobra 2023 potekal 3. slovenski kongres o vodah. Na njem bodo strokovnjaki iz vodnega sektorja skupaj s predstavniki organizacij in interesnih skupin razpravljali o različnih pristopih k varstvu, urejanju in rabi voda.

Izvedbo dvodnevnega kongresa kot soorganizatorji podpiramo tudi v GWP Slovenija.

Na kongresu bomo izpostavili interdisciplinarnost pri upravljanju voda na nivoju države in lokalnih skupnosti, ki se mora odražati v povezovanju različnih strokovnih znanj, v medresorskem sodelovanju javne uprave, pri vključevanju deležnikov in vpetosti problematike voda v mednarodni strokovni in politični prostor.

Program kongresa sestavljajo trije vsebinski sklopi, ki se bodo prepletali z vodenimi razpravami in izmenjavo mnenj na treh okroglih mizah:

  1. Poplave, suše, raba vode, prostorsko načrtovanje.
  2. Celovite rešitve, interdisciplinarnost in sodelovanje v mednarodnem prostoru.
  3. Stanje, varstvo in biodiverziteta voda.

K sodelovanju smo privabili številne ugledne strokovnjake, ki bodo prispevali bodisi uvodna predavanja ali kratke 3-minutne predstavitve v vsakem obravnavanem sklopu. Kongres bo nudil tudi veliko priložnosti za druženje.

Vabljeni k čimprejšnji prijavi – izkoristite ugodnosti še do 23. 9. 2023!

Program dogodka.