Predstavitev skupnih strokovnih stališč za uspešno sanacijo po poplavah

Predstavitev skupnih strokovnih stališč za uspešno sanacijo po poplavah

Na tiskovni konferenci, ki je 13. septembra 2023 potekala v Škoflji Loki,  so javnosti slovenska društva s področja varstva voda v 9. točkah predstavila vsebino javnega poziva o obnovi po poplavah, ki ga strokovnjaki ter predstavniki znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij ob podpori naravovarstvenih, okoljevarstvenih in prostorskih nevladnih organizacij, civilne družbe in prizadetih v avgustovskih poplavah, naslavljamo na državo in lokalne skupnosti, ki v teh dneh sprejemajo ključne odločitve na področju varstva voda in okolja.

Javni poziv prilagamo.

Stališča strokovnjakov so na dogodku, ki ga je povezoval Aljoša Petek, mag. prav. (PIC), predstavili predsednica mreže Globalno partnerstvo za vode Slovenije izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta UL), dr. Igor Zelnik, član Slovenskega društva za zaščito voda in krajinska arhitektka Darja Matjašec (oba iz Biotehniške fakultete UL).

Poudarili so, da so sistemski problemi na področju upravljanja voda, posledica dolgoletnega zavračanja opozoril in priporočil strokovnjakov k prehodu k bolj trajnostnim, sonaravnim praksam. V dokumentu, ki ga podpisniki naslavljajo na politične predstavnike države in občin, izpostavljajo pomembnost izvajanja dolgoročnih in vzdržnih sanacijskih ukrepov po poplavah ter ključne korake, ki bi jim ob soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi ob sodelovanju politike, stroke in civilne družbe morali slediti v prihodnje.