Delavnica indikatorja SDG 6.5.1. o celostnem upravljanju voda

Delavnica indikatorja SDG 6.5.1. o celostnem upravljanju voda

  1. 9. 2023 je GWP Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za notranje vire in prostor izvedla delavnico ocenjevanja stanja na indikatorju SDG 6.5.1. (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda).

Delavnice se je udeležilo 43 strokovnjakov različnih strok, ki so povezani z upravljanjem voda. Udeleženci so identificirali stanje in predlagali izboljšave s štirih področij koncepta celostnega upravljanja voda: institucije in participacija, instrumenti upravljanja, podporno okolje, financiranje.

Predloge bomo poslali odločevalcem v Sloveniji, ob podpori mednarodnega programa GWP pa na izboljšanju stanja prispevali s konkretnimi akcijami.

Na povezavi preberite Poročilo delavnice CUV.