Zaključen 3. slovenski kongres o vodah

Zaključen 3. slovenski kongres o vodah

Člani GWP Slovenija smo se udeležili 3. Slovenskega kongresa o vodah, ki je potekal na Ptuju, 19. in 20. oktobra 2023.

Zaključke kongresa preberite na povezavi:https://kongresvode.si/uploads/datoteke/3SKV_zakljucki_kongresa.pdf

Objavljen je tudi spletni zbornik prispevkov, ki predstavlja zanimivo in strokovno branje: https://kongresvode.si/uploads/datoteke/3SKV_zbornik.pdf