Letno srečanje članov mreže GWP

Letno srečanje članov mreže GWP

Letno srečanje članov mreže GWP je v 2020 potekalo online, 18. decembra. Zbralo se je 14 predstavnikov članskih organizacij. Glavne usmeritve programa mreže za leto 2021 so:

  • Pregled EU praks sodelovanja lokalnih skupnosti v celostnem upravljanju voda (t.i. “bottom–up” povezovanja)
  • Predstavitev pregleda praks in organizacija webinarjev

Izvedba delavnic za povezovanje deležnikov  s področja celostnega upravljanja na lokalnem nivoju (z vključevanjem vidika podnebnih sprememb).