Poročilo »Zbiranje, čiščenje in ponovna uporaba odpadne vode za podeželska območja srednje in vzhodne Evrope«

Poročilo »Zbiranje, čiščenje in ponovna uporaba odpadne vode za podeželska območja srednje in vzhodne Evrope«

Predstavniki Univerze v Ljubljani, in podjetja Limnos so aktivni člani posebne delovne skupine za trajnostno urejanje odpadnih voda, ki pod okriljem GWP deluje od leta 2007. Konec leta 2021 je skupina pod vodstvom doc. dr. Darje Istenič objavila študijo o stanju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v podeželskih okoljih srednje in vzhodne Evrope, uporabi sonaravnih rešitev ter potencialu in implementaciji ponovne uporabe očiščene vode. V študiji so sodelovali strokovnjaki iz 12 držav.

Študija ugotavlja, da se tehnično znanje o sonaravnih rešitvah povečuje. Sem spadajo različne izvedbe rastlinskih čistilnih naprav, stabilizacijskih in aeracijskih bazenov, sistemov infiltracije, trstičnih gred idr.

V regiji se uporabljajo vsi navedeni sistemi, a še vedno v ožjem obsegu, saj so te tehnologije premalo poznane, med odločevalci pa je še vedno precej bojazni pred večjimi zahtevami po površini in morebitnem smradu, kar nakazuje na nepoznavanje tehnologij. Izobraževanja in prenos izkušenj so zato ključne aktivnosti omenjene delovne skupine.

Delež prebivalstva, priključenega na čistilne naprave v manjših naseljih, je povsod še prenizek, tako da si bomo še naprej prizadevali  za zmanjšanje tega razpršenega vira onesnaženja površinskih in podzemnih voda.

Več o študiji: https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2022/sustainable-sanitation-task-force-report-released/