GWP Slovenija po izidu referenduma

GWP Slovenija po izidu referenduma

Zakon o vodah ostaja nespremenjen vsaj še eno leto. Med rednimi dejavnostmi GWP Slovenija v lanskem letu smo med člani zaznali pričakovanja po medsektorskem povezovanju ter sodelovanju med institucijami in strokovno javnostjo, na vseh ključnih področjih celostnega upravljanja z vodo.

Kot samostojna strokovna mreža vidimo v združevanju deležnikov priložnost,  da spodbudimo sodelovanje na področju osveščanja (zlasti lokalnih skupnosti), zbiranja in predstavljanja primerov dobrih praks in podrobnih lokalnih načrtov upravljanja voda, ipd. Skupaj si bomo prizadevali za proces oblikovanja kvalitetnega Zakona o vodah za vse, zlasti za naše potomce.

Več: Major Success for GWP Slovenia and national water protection efforts – GWP