Sklepi letnega srečanja članov GWP Slovenija 2021

Sklepi letnega srečanja članov GWP Slovenija 2021

Novembra 2021 so se na spletnem letnem srečanju člani GWP Slovenija posvetovali o potrebnih prihodnjih aktivnostih za izboljšanje celostnega upravljanja z vodami pri nas.

Med drugim so poudarili:

  • Pomembno je poudariti povezovanje strokovnih društev in posameznih strokovnjakov za pripravo potrebnih interdisciplinarnih podlag za oblikovanje okoljskih politik. GWP mreža je pripravljena nuditi strokovno podporo vsakemu zakonu, ki je vezan na področje voda.
  • Ugotavljamo, da so ljudje po lanskem referendum o vodah na to temo senzibilizirani in je trenutek za aktivno osveščanje o pomenu upravljanja z vodami, primeren.
  • GWP Slovenija kot mreža mednarodnih organizacij vidi svojo vlogo tudi kot organizator in komunikator med ciljnimi deležniki.
  • Poleg faze oblikovanja rešitev in odločitev, je nujno izvajati tudi monitoring in evalvacijo odločenega.
  • Glede na povedano, se GWP Slovenija zavzema za vrnitev t.i. vodnih svetov in njihovo vlogo pri celotnem procesu upravljanja voda in umeščanja posegov v (ob)vodni prostor.
  • GWP Slovenija bo tudi v 2022 organiziral vrsto posvetov.