Podaljšani roki za ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode

Podaljšani roki za ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode

Z decembrom 2021 so stopile v veljavo spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Tako so se roki za ureditev in priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo za aglomeracije med 500 in 2000 PE podaljšali za nadaljnja 4 leta.

Za aglomeracije manjše od 500 PE se je rok podaljšal za 4 leta, do 31. decembra 2027.

Prav tako se podaljšujejo roki za privatne lastnike in industrijske stavbe, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002. Ti roki so sedaj podaljšani za nadaljna 4 leta, do 21.12.2025.

Upamo, da to ne bo upočasnilo tempa urejanja problematike odpadnih voda v Sloveniji.

Tudi v GWP Slovenija bomo temu vprašanju posvetili dodatno pozornost.