Projekti

You are here: Home / Projekti

Na tem mestu navajamo projekte slovenskih partnerjev, ki so člani mreže GWP, na katerih razvijajo nove teme in pristope na področju celostnega upravljanja z vodo.

S filtrom poudarjamo možen izbor projektov, kjer mreža GWP neposredno sodeluje, pridobite pa tudi informacijo o statusu projekta (tekoč/zaključen).