Razvoj novih, okolju prijaznih pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah

Razvoj novih, okolju prijaznih pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah

Projekt si prizadeva doseči preboj v obstoječih metodah za inaktivacijo virusov, z združitvijo kavitacije in plazme, dveh učinkovitih in okolju prijaznih načinov inaktiviranja virusov.

Projekt si prizadeva doseči preboj v obstoječih metodah za inaktivacijo virusov, z združitvijo kavitacije in plazme, dveh učinkovitih in okolju prijaznih načinov inaktiviranja virusov. V prvi fazi bomo ločeno raziskali učinek hidrodinamične kavitacije in plinaste plazme na integriteto in infektivnost izbranih rastlinskih in človeških virusov ali njihovih nadomestkov, da bi ocenili uporabnost za dekontaminacijo vode. V drugi fazi bomo raziskali sinergijski učinek plazme in kavitacije, da bi še povečali učinkovitost odstranjevanja virusov. Pri kombinirani napravi pričakujemo, da bomo dosegli večjo učinkovitost dekontaminacije in posledično krajšega časa tretiranja, kar bo vodilo do manjše porabe energije brez dodatne kemične dekontaminacije.

Raziskovalni projekt L4-9325 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

1/7/2018 -30/6/2022

Nacionalni inštitut za biologijo (vodilni partner)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Javno Podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.