MUHA

MUHA

Okvir za upravljanje tveganj v povezavi z oskrbo s pitno vodo

https://muha.adrioninterreg.eu/

Področje projekta je oskrba s pitno vodo, znotraj katerega se ukvarjamo z izboljšavo varnostnih načrtov za pitno vodo (ang. Water Safety Plan), predvsem z vidika štirih tveganj; potresov, poplav, suše in nezgodne onesnaženosti vodovodnega sistema kot celote – od zbirnega območja do vode iz pipe končnega uporabnike.

1.3.2020 – 31.8.2022

  • National research council of Italy (CNR)
  • University of Ljubljana (UL FGG in NTF)
  • Jaroslav Černi water institute (JCI)
  • Croatian geological survey (HGI-CGS)
  • Water utility of Istra for the production and distribution of water (IVB)
  • Municipality of Kamnik (Kamnik)
  • University of Thessaly – Special Account Funds for Research (UTH-SAFR)
  • Public utility Vodovod i kanalizacija Nikšič (PUC Nikšić)
  • Municipal water supply and sewerage company of Larisa (DEYAL)
  • Civil protection department of the Italian Presidency of the Council of Ministers (DPC)