KaraWAT

KaraWAT

KaraWAT- Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku / Strategie zum nachhaltigen Wassermanagement im Karawanken UNESCO Global Geopark

Področje 6f SC1: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov ; Glavni cilj projekta KaraWAT, ki je sofinanciran s strani programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija, je izdelati strategijo za trajnostno upravljanje voda za 14 občin v čezmejnem Geoparku Karavanke. V skupni inovativni trojezični (slovensko-nemški-angleški) spletni pregledovalnik bomo vključili nove tematske karte iz pilotnih območij (Ravne na Koroškem in Železna Kapla) in kot tak bo predstavljal edinstveno enotno vstopno točko za dolgoročno implementacijo vodne strategije geoparka Karavanke.

01/09/2020 – 30/04/2022

  • Geološki zavod Slovenije
  • EVTZ Geopark Karawanken m.b.H.
  • Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung