EIP GREKO_grajeni ekosistemi

EIP GREKO_grajeni ekosistemi

Grajeni ekosistem so sonaravne rešitve za zmanjševanje razpršenih obremenitev iz kmetijstva. Temelji na povečanju naravnih procesov čiščenja in uspešno odstranjuje predvsem organsko obremenitev. Grajeni ekosistemi so učinkoviti  predvsem v primeru večjih obremenitev. Strukturni elementi in rastlinje nudijo nove habitate ter ustvarjajo raznolikost vrst.

Projekt se je izvajal v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, podukrepa 16.5.

11/2019 -12/2022