Dridanube

Dridanube

Projekt DriDriDanube je želel preseči težave sledenja suše v Podonavju (nesistematičnost, razpršeni in težko dostopni podatki o suši in njenih posledicah) ter prispevati k povečanju odpornosti družbe na pojav suše v regiji in sicer z uporabo najnovejše tehnologije pri sledenju in napovedovanju suše ter z razvojem strategije odziva na sušo in posledično boljšim sodelovanjem med odgovornimi ustanovami in glavnimi odločevalci.

S projektom je bilo razvito spletno orodje Drought Watch (droughtwatch.eu), ki združuje vse dostopne podatke za sledenje suše, vključno podatke pridobljene z daljinskim zaznavanjem. Pripravljena je bila poenotena ocena tveganja za sušo in njenih posledic na kmetijskih rastlinah z vpeljavo skupnih čezmejno usklajenih metodologij za oceno tveganja za sušo ter za oceno posledic suše. V okviru tega je bila vzpostavljena tudi poročevalska mreža o posledicah suše. Pripravljen je bil dokument Strategija obvladovanja suše, ki s proaktivnim pristopom pripomore k učinkovitejšemu odzivu pred in med sušnim dogodkom ter podaja smernice, kako preseči pomanjkljivosti v procesu odločanja v primeru suše.

 

Projekt DriDanube je bil sofinanciran in se je izvajal v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja Območje Podonavja za obdobje 2014 – 2020.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 9. 2019

Vodilni partner projekta: Agencija RS za okolje

Partnerji projekta:

 • Center za podatke zemeljskih opazovanj za monitoring vodnih virov (EODC), Avstrija
 • Inštitut za raziskave globalnih sprememb CAS (CzechGlobe), Češka
 • Globalno vodno partnerstvo za Srednjo in Vzhodno Evropo (GWP CEE), Slovaška
 • Madžarska meteorološka služba (OMSZ), Madžarska
 • Tehnična univerza na Dunaju (TU Wien), Avstrija
 • Univerza Szent Istvan (SZIU), Madžarska
 • Nacionalna meteorološka administracija (NMA), Romunija
 • Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (SPACE-SI), Slovenija
 • Meteorološka in hidrološka služba (DHMZ), Hrvaška
 • Slovaški hidrometeorološki inštitut (SHMU), Slovaška
 • Fakulteta za agronomijo, Univerza v Novem Sadu (FAUNS), Srbija
 • Republiška hidrometeorološka služba Srbije (RHMSS), Srbija
 • Inštitut za hidrometeorologijo in seizmologijo (IHMS), Črna Gora
 • Republiška hidrometeorološka služba Republike Srbske (RHMZ RS), Bosna in Hercegovina

Pridruženi strateški partnerji:

 • Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Avstrija
 • Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Slovenija
 • Državna služba za zemljišča (SLO), Češka
 • Kmetijska opazovalno napovedovalna in obveščevalna služba Srbije za varstvo rastlin (PIS), Srbija
 • Avstrijska okoljska agencija (EAA), Avstrija
 • Avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami (BMLFUW), Avstrija
 • Ministrstvo za okolje in energijo, Direktorat za upravljanje z vodami (MZOIE), Hrvaška
 • Ministrstvo za kmetijstvo (FM), Madžarska