CROSSRISK

CROSSRISK
Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

http://www.si-at.eu/si2/crossrisk/

http://crossrisk.eu/en/

https://crossrisk.zrc-sazu.si/

Našo regijo ogrožajo številne naravne nesreče, kot so: drobirski tokovi, zemeljski in snežni plazovi in poplave. Opozorila, povezana z zgoraj naštetimi dogodki na avstrijsko-slovenski meji, trenutno niso usklajena, prav tako pa institucijam, zadolženim za opozarjanje, primanjkuje virov za zadovoljivo posodabljanje svojih orodij. Ker se obe državi soočata s podobnimi izzivi in ker naravne nesreče, vremenski procesi in človeške dejavnosti ne poznajo državnih meja, se je pojavila potreba po uskladitvi in skupnem razvoju na področju napovedi in opozoril za tveganja, povezana z dežjem in snegom na avstrijsko-slovenskem območju.

Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Poleg tega se bo izboljšal pretok informacij med pristojnimi institucijami v obeh državah in dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov. V okviru projekta je bila razvita spletna aplikacija www.crossrisk.eu, na kateri so že vidni nekateri končni rezultati projekta. Promocijske in izobraževalne vsebine v zvezi s projektom CROSSRISK so predstavljene na spletni strani https://crossrisk.zrc-sazu.si/.

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava – Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije«.

Trajanje projekta: 1. 6. 2018 – 31. 8. 2021

Vodilni partner projekta: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Avstrija

Partnerji projekta:

  • FH Joanneum, Avstrija
  • Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
  • Univerza v Mariboru
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Amt der Kärntner Landesregier ung Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz (LWD-K), Avstrija
  • Amt der Steiermärkisc hen Landesregier ung Abteilung 14 – Wasserwirtsc haft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14), Avstrija