ADO

ADO
Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru

https://www.alpine-space.eu/projects/ado/en/about

Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru
Suša in pomanjkanje vodnih virov do nedavnega nista bila pogosta pojava na območju Alp, vendar pa Alpska konvencija ugotavlja, da z njima povezani konflikti v alpskih regijah postajo zaskrbljujoči. Poleg tega nižinska območja ob vznožju Alp trpijo zaradi nizkih vodostajev rek, ki izvirajo v alpskih povirjih. Zato je bil pripravljen projekt ADO, ki bo preko sinergij med državami in inštitucijami pripomogel k izboljšani pripravljenosti in boljšemu obvladovanju tveganj povezanih s sušo. Glavni cilj projekta je pripraviti operativen informacijski sistem, ki bo s svojimi komponentami omogočal dostop in vpogled v zbrane relevantne podatke in njihovo obdelavo z namenom sledenja razvoju suše v alpskem prostoru. To je ADO spletna platforma, v kateri bodo dostopni naslednji projektni produkti: karte izbranih kazalnikov suše, ki bodo pripravljene na osnovi sistema kartiranja kazalcev za meteorološko, kmetijsko in hidrološko sušo (osnova harmoniziran nabor osnovnih podatkov za izračun kazalnikov, ki bodo zbrani, preverjeni in po potrebi interpolirani v predpisano geografsko mrežo), sistem zbiranja podatkov o posledicah suše in karta verjetnosti pojava ter metodologija za oceno tveganja suše vključno z njenimi ekonomskimi posledicami. Poleg ADO platforme bodo v okviru projekta pripravljena Priporočila za upravljanje suše in smernice za odločevalce za izboljšave upravljanja s pomočjo ADO platforme.
Projekt ADO je sofinanciran in se izvaja v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alpe za obdobje 2014 – 2020.

Trajanje projekta: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

Vodilni partner projekta: European Academy of Bozen-Bolzano (EURAC), Italija

Partnerji projekta:

 • Piedmont Region – Environment Department (RP), Italija
 • National Association of Consortiums of the Management and Protection of the Territory and Irrigation Waters (ANBI), Italija
 • Agencija RS za okolje (ARSO), Slovenija
 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor(KGZS MB), Slovenija
 • Iskriva, Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, Slovenija
 • Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG), Avstrija
 • Office of the Upper Austrian Government – Water Management Planning (UA-WMP), Avstrija
 • University of Freiburg (ALU-FR), Nemčija
 • Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Švica
 • National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE), Francija

Pridruženi strateški partnerji:

 • Ministry of Environment and Land and Sea protection, Italija
 • Po River Basin Authority, Italija
 • Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Slovenija
 • Zavarovalnica Triglav, Slovenija
 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP, Slovenija
 • Federal Ministry for Sustainability and Tourism; Dep. I/4 Water Balance, Avstrija
 • German Weather Service (DWD), Nemčija
 • State Institute for Environment Baden-Württemberg (LUBW), Nemčija
 • Ticino Cantonal River Management Agency, Švica
 • Canton Thurgau Environmental Agency, Švica
 • Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss, Švica
 • Vercors Natural Regional Park, Francija
 • Météo-France (MF), Francija
 • County Council of the NUTS2 region Isère, Francija
 • Earth and Environmental Sciences Institute, Francija
 • International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR), Avstrija/EU
 • European Comission, Joint Research Centre (JRC), Directorate Space, Security and Migration, Disaster Risk Management Unit, Italija/EU
 • Permanent Secretariat of the Alpine Convention (PSAC), Avstrija/EU