Neizglasovan odložilni veto na novelo zakona o vodah

Neizglasovan odložilni veto na novelo zakona o vodah

Državni svet 6.4.2021 ni izglasoval predlaganega odložilnega veta na novelo zakona o vodah.

Sprememba 37. člen zakona, s katero se na vodnem in priobalnem zemljišču dopušča gradnjo enostavnih objektov ter gradnjo objektov v javni rabi, tako ostaja. Izvedba novih investicij v priobalnem pasu je odslej stvar dialoga med lokalno skupnostjo in soglasodajalcem (DRSV).

V GWP Slovenija bomo spremljali nakazane spremembe in si prizadevali za tvoren dialog v korist kvalitetnemu in celovitemu upravljanju z vodami.